Arkiv för February, 2016

Möte om HVB-hemmet på Örestrand

Friday, 19 February, 2016

Den 18 februari bjöd arrendatorn på Örestrand, Magnus Franzén, in till ett informationsmöte om det kommande HVB-hemmet i annexet på Örestrand.
Läs reportaget i HD här >>

Möte 2016-02-18_LOW

Informationsmöte om Örestrand

Thursday, 11 February, 2016

Torsdagen den 18 februari kl 19 bjuder Magnus Franzén in allmänheten till ett informationsmöte om verksamheterna på Örestrand. Platsen för mötet är ”Kyrkan”, Örestrand.

Magnus Franzén kommer att berätta om såväl hur HVB-hemmet kommer att bedrivas som övriga verksamheter med restaurang, hotell, camping och förskola.

På mötet kommer även socialnämndens ordförande Peter Schölander att medverka.

Läs mer i Strand-Bulletinen 11 februari >>

Avtalet om Örestrand klart

Thursday, 11 February, 2016

”Avtal – HVB för ensamkommande barn” undertecknades igår (10 februari) av beställaren Höganäs kommun och leverantören Magnus Franzén, Inleor AB. Avtalet följer helt den muntliga överenskommelse som gjordes i början av januari. Den överenskommelsen fanns berättad om i den digitala Strand-Bulletinen med utskick 13 januari.

Läs mer i Strand-Bulletinen 11 februari >>

Nya 111:an landar vid Rosa huset

Thursday, 11 February, 2016

Förslag till vägkorridor i ÖP_HEMSIDA
Höganäs kommun har tagit fram ett förslag hur 111:an ska fortsätta norr om Höganäs. Det är i den nya översiktsplanen, som ska klubbas under 2016, som kommunen reserverat mark för den nya vägen. I en första etapp ska vägen ansluta vid Höllviksgatan/Rosa huset i Strandbaden och i en andra etapp vid Stora Skärsvägen på gränsen till Nyhamnsläge.

Läs mer i Strand-Bulletinen 11 februari >>

111 Rosa Huset2_HEMSIDA

Avtalet om Örestrand

Tuesday, 9 February, 2016

Sedan byaföreningen den 13 januari fick vetskap om att annexet på Örestrand ska utnyttjas som HVB-hem har ett flertal rykten varit i omlopp i byn.

Andrea Danielsson, socialchef i Höganäs kommun, meddelade i fredags (5 februari) att något avtal angående Örestrand ännu inte är undertecknat. Detta beror på den politiska förankringsprocessen och beslutsfattandet. Det finns ingen oenighet eller andra tveksamheter angående det ursprungliga avtalsförslaget som presenterades i Strand-Bulletinen den 13 januari.

Magnus Franzén, som ska driva hemmet för kommunens räkning, lämnade den 19 januari in en ansökan till kommunen om tidsbegränsat bygglov avseende ändrad användning av annexet till HVB-hem för en period av 5 år. Kommunen skickade samma dag ansökan vidare till 15 av Örestrands närmaste grannar för synpunkter. Av dessa har i dagsläget (9 februari) två svarat att de avser att överklaga. En granne har ställt en fråga om svarsdatum. Byggnadsnämnden avser att behandla ansökan den 18 februari.

Avtalet kommer troligtvis att vara undertecknat av båda parter den 10 februari. Byaföreningen följer utvecklingen och återkommer med mer information om kommande informationsmöte m m i Strand-Bulletinen den 11 februari.