Avtalet om Örestrand

Sedan byaföreningen den 13 januari fick vetskap om att annexet på Örestrand ska utnyttjas som HVB-hem har ett flertal rykten varit i omlopp i byn.

Andrea Danielsson, socialchef i Höganäs kommun, meddelade i fredags (5 februari) att något avtal angående Örestrand ännu inte är undertecknat. Detta beror på den politiska förankringsprocessen och beslutsfattandet. Det finns ingen oenighet eller andra tveksamheter angående det ursprungliga avtalsförslaget som presenterades i Strand-Bulletinen den 13 januari.

Magnus Franzén, som ska driva hemmet för kommunens räkning, lämnade den 19 januari in en ansökan till kommunen om tidsbegränsat bygglov avseende ändrad användning av annexet till HVB-hem för en period av 5 år. Kommunen skickade samma dag ansökan vidare till 15 av Örestrands närmaste grannar för synpunkter. Av dessa har i dagsläget (9 februari) två svarat att de avser att överklaga. En granne har ställt en fråga om svarsdatum. Byggnadsnämnden avser att behandla ansökan den 18 februari.

Avtalet kommer troligtvis att vara undertecknat av båda parter den 10 februari. Byaföreningen följer utvecklingen och återkommer med mer information om kommande informationsmöte m m i Strand-Bulletinen den 11 februari.

Det här inlägget postades i Nyheter och information. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *