17. Kartor

Strandbaden
Enligt Höganäs kommuns sammanställning över folkmängd 2021 hade Höganäs tätort 10.324 invånare och de fyra serviceorterna Viken 4.778, Lerberget 2.831, Jonstorp 1.841 och Nyhamnsläge 1.415 invånare. Därefter kommer byarna Strandbaden med 887 invånare, Väsby 663, Brunnby 581 och Mölle med 571 invånare.

Enligt ratsit.se var 764 personer fyllda 16 år och äldre folkbokförda i Strandbaden i november 2021.

Antal hushåll (brevlådor) i Strandbaden är ca 470 enligt den räkning vi gör när vi delar ut Strand-Bulletinen i samtliga brevlådor fyra gånger per år. En del lådor kan vara nedtagna under vinterhalvåret.

Strandbaden är en egen postort sedan 2011 med postnummer 263 58. Byn var tidigare uppdelad i två postnummerområden med postort Nyhamnsläge respektive Höganäs.

Områden i Strandbaden
Google Maps-450
Bild: Google Maps

Strandbaden
Strandbaden Hitta-450

Karta: Hitta.se

Gator i norra Strandbaden (Kullens Havsbad/Strandbadsskogen och Tallbacken)
Gator i Kullens Havsbad_LOWKarta: Hitta.se

Gator i mellersta Strandbaden (Dannevang, Tjörröds By, Lönnskog, Smergelområdet)
Gator i Smergelområdet_LOW

Karta: Hitta.se
Observera att Krapperupsvägen (väg 111) byter namn till Kullagatan i höjd med Dannevangsvägen.

Gator i södra Strandbaden (Margreteberg)
Gator i Margreteberg_LOW
Karta: Hitta.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *