3. Styrelsen för Strandbadens Byaförening

Detta är styrelsen för Strandbadens Byaförening gällande från årsmötet den 7 april 2024. Tag gärna kontakt med oss när som helst om du har frågor eller önskemål gällande föreningens verksamhet, Styrelsen Strandbadens Byaförening

Ordförande, Sanna Lindberg, sanna.lindberg@strandbaden.info
070-775 56 06

Vice ordförande, Jan Jurkiewicz, jan.jurkiewicz@strandbaden.info
070-554 30 76

Kassör, Kristian Pahlmark, kristian.pahlmark@strandbaden.info
073-100 12 16

Sekreterare, Petrus Hägne, petrus.hagne@strandbaden.info
073-385 33 33

Ledamot, Thomas Hillméus, thomas.hillmeus@strandbaden.info 
073-043 11 05

Ledamot, Pilar Synning, pilar.synning@strandbaden.info
076-603 46 38

Revisor, Anne Sofie Löhr, sofie@lohr.se
070-844 25 25

Revisor, Bo Hallberg, bo.hallberg54@gmail.com
070-833 17 81

Valberedning, sammankallande, Peter von Heidenstam, peter.vonheidenstam@strandbaden.info

Valberedning, Jan-Erik Matiasson

Grannar mot Brott, Strandbaden
Petrus Hägne, petrus.hagne@strandbaden.info
073-385 33 33

Strand-Bulletinen
Ragnar Falck, ragnar.falck@icloud.com
070-524 80 54