Strand-Bulletinen 11 maj 2023

I senaste numret av Strand-Bulletinen finns rapport från El-gruppen, rapport från årsmötet och strandstädningen.
Läs Strand-Bulletinen här >>

Välbesökt årsmöte i Strandbadens Byaförening den 2 april.
Publicerat i Nyheter och information | Lämna en kommentar

2023-05-10 Strandbadens Byaförenings Ramelavtal

Bästa medlem som har Strandbadens Byaförenings elavtal.

Strandbadens Byaförening tillsammans med 11 andra föreningar och LRF skapade i höstas ett nytt ramavtal för våra medlemmar. Tiden var inte den bästa och med förfäran kan vi fortsatt se resultatet av krig, energibrist, överföringsförmåga, en energimarknad i obalans, ökad inflation, mm, mm som fortsatt försätter oss i oro. 

Den bästa lösningen vi kunde skapa, utan att riskera alltför mycket i ett ramavtal var att fortsatt samarbeta med Dalakraft som genom mer än ett decennium visat sig vara en verkligt pålitlig partner. Inget annat elbolag kunde erbjuda oss bättre villkor.

Undersökt marknaden

Nu blev inte första kvartalet som vi förväntat oss. Detta kan vi säga mycket om, men inte nu och här. Men först, för att bringa reda i situationen har vi genom våra kontaktpersoner hållit möte med en av de större analytikerna på energimarknaden, samt möte med Dalakraft för att bringa reda i orsak och verkan, samt för att skapa oss en bild av hur detta ramavtal ska fortsätta, förändras eller avslutas. 

Vi har tillit till Dala Elfond

Vår gemensamma slutsats i föreningarna efter våra genomgångar, är att vi har tillit till ramavtalet med Dala Elfond. Vi kan se att priset nu väsentligt gått ner under april och att fonden ligger i nivå med det genomsnittliga rörliga priset för elområde 4 (dvs södra Sverige). Vi förväntar att Dalakraft fortsätter med sin försiktiga strategi och att fonden klarar av att hantera större prissvängningar. Vi förändrar inte ramavtalet nu, utan ser med tillförsikt fram emot en snar och långsiktig förbättring av priserna. 

Ett nytt ramavtal är på gång

En ny form för avtal är under utveckling hos Dalakraft – Dala Kombo, en form för valbar riskfördelning mellan abonnent och elhandlare. Formerna för denna avtalskonstruktion är inte helt utredda. Mer om denna möjlighet får vi återkomma till senare. 

Dina alternativ 

Den som inte känner sig trygg med ditt innevarande avtal har givetvis möjligheter att snabbt bryta avtalet. 

1. Säga upp avtalet och hela samarbetet med Dalakraft. Säg till hos kundtjänst, så går det att stiga av mot en mindre avräkning.

2. Byta Dala Elfond mot Dalakraft rörligt avtal. Säg till i kundtjänst så ordnas de detta åt dig och det blir inga tillkommande kostnader.

3. Begära timbaserad debitering inom Dala Elfond. Anmälan görs till Dalakraft som skickar begäran till Höganäs Energi om ändring av mätmetod. ( Efter vad vi erfar är detta en avtalsform som kräver en del av abonnenten)

Vi ger inga råd eller rekommendationer

Slutligen skall det påpekas att Strandbadens Byaförening aldrig ger råd eller rekommendationer avseende val av elavtal. Vi har gemensamt tagit fram ett ramavtal, som det står medlemmen fritt att acceptera eller avstå. Rådgivning om ditt elavtal finns till exempel genom:

Höganäs Kommun: https://www.hoganas.se/boende-trafik–miljo/boendemiljo/energi–och-klimatradgivning.html

Och Konsumenterans energirådgivningsbyrå: https://www.energimarknadsbyran.se

Med vänlig hälsning

Jan Jurkiewicz

janne.jz54@gmail.com

Publicerat i Nyheter och information | Lämna en kommentar

Glad Påsk önskar Strandbadens Byaförening!

Publicerat i Nyheter och information | Lämna en kommentar

Strand-Bulletinen 30 mars 2023

Ett nytt nummer av Strand-Bulletinen har skickats till ca 700 e-postadresser i Strandbaden med omnejd. Ur innehållet:
– Strandstädning på lördag
– Årsmöte på söndag
– Besök Höganäs AB 20 april
– Stök vid grillplatsen
– Mer om elavtalet
– Ställplats Margreteberg
– Konstrundan i Strandbaden
Läs Strand-Bulletinen här >>

Publicerat i Nyheter och information | Lämna en kommentar

Strand-Bulletinen mars 2023

I helgen delades Strand-Bulletinen ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden.
Läs Strand-Bulletinen här >>

Publicerat i Nyheter och information | Lämna en kommentar

Strand-Bulletinen 10 mars 2023

Nu har Strand-Bulletinen kommit. Läs om årsmötet, strandstädningen och el-avtalet.
Läs Strand-Bulletinen här >>

Publicerat i Nyheter och information | Lämna en kommentar

Strand-Bulletinen 2022-12-16

Nu har även den digitala Strand-Bulletinen kommit till din inkorg.
Läs den här >>

Publicerat i Nyheter och information | Lämna en kommentar