WeatherLink beskrvning

Bild + Text kommer strax

1Vädersituationen vid denna tidpunkt
2Temperatur just nu
2bDagens högsta temperatur inkl. tidsangivelse
2cDagens lägstatemperatur inkl. tidsangivelse
3Luftfuktighet
4Heat Index…
5THSW Index?
6Kylgaktor (temperatur + vind)
7Dagg punkt….
8Wet Bulb?
9Barometertryck (mbar)
10Barometer trenden
11Vind hastighet just nu
12Vind riktning
13Medel vind för 2 resp 10 minuter
14Vind i byarna senaste 10 min
15Regn per tidsenhet, mm/h nu, senaste timmen, dagen måndaen , året.