Kommentar till tomatodlingen

Som Strand-Bulletinen redogjort för tidigare planerar Kullatomater AB en anläggning för tomatodling öster om Dannevangsområdet. Olof Wennerberg, boende på Väsby Fäladsväg, har skickat en skrivelse till bland annat Höganäs kommun.

Läs hela skrivelsen här >>

Tomatodling
Bild: Strandbadens Byaförening

Lämna en kommentar