13. Stranden, Kullaleden och Kategattleden

450-Margreteberg
Strandstädning
Med hjälp av frivilliga genomför byaföreningen varje vår städning av stranden på sträckan mellan Margretebergs Strand och Stora Skärsvägen. Tidpunkt meddelas i Strand-Bulletinen.

Kontakt:
Calle Hellbergcalle-hellberg@outlook.com, 070-654 40 01

Kullaleden genom Strandbaden
Kullaleden, som invigdes 2014, är en del av Skåneleden och finansieras genom EUs landsbygdsutvecklingsprogram Leader.
www.kullaleden.se

Kattegattleden genom Strandbaden
Sveriges första nationella cykelled är en 37 mil lång cykelled med unikt havsnära läge, som går mellan Helsingborg i söder och Göteborg i norr. Delsträcka 2 går från Höganäs till Ängelholm, längd ca 40 km.
www.kattegattleden.se

Skyltning längs stranden och heden
Byaföreningen arbetar aktivt med frågan om bristen på och fragmentarisk skyltning om hundar, cykling, motorfordon, eldning, camping, ridning, m m längs stranden och heden.

Det är nödvändigt med en enhetlighet och tydlighet i regler och skyltning om cykling, hundar, eldning, camping, ridning, m m. Byaföreningen har i augusti 2017 lämnat en skrivelse till Länsstyrelsens naturvårdsenhet och Höganäs kommun. Denna gäller regler och skyltning utmed kuststräckan i Strandbaden.
Läs skrivelsen här >>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *