Från 2023 till 2024!

Lyckad julmarknad
Årets julmarknad på Stationstorget på eftermiddagen söndagen den 26 november blev en succé. Vädret var även i år helt på vår sida. Eva Almér svarade för julsång av hög klass. Jultomas och julbroder hjälpte barnen att skriva önskelistor till tomten. Såväl utställare och som besökare såg alla ut att trivas. Stort tack till alla som hjälpte till med att få allt att fungera under ledning av Sanna Lindberg, Pilar Synning och Kristina Hesselmark.

Julgran på rot
För sex år sedan lät kommunen göra en upprustning av Stationstorget. Invigningen av torget skedde genom att julgranen tändes för första gången i anslutning till det årets julmarknad. På vårt förslag planterades en gran som under julen ska fungera som julgran. Till en början har denna gran varit i minsta laget. Därför har kommunen fram till nu varje år tilldelat en julgran till Stationstorget. Granen på rot har nu växt till sig och har därför tagit över ansvaret som julgran på egen hand. 

Örestrand och Margreteberg
Båda anläggningarna ägs av kommunen. På lång sikt är kommunens ambition att båda anläggningarna ska användas för turistverksamhet. Det är inte heller avsikten att anläggningarna ska ägas och drivas av kommunen. På årsmötet 7 april får vi höra mer om denna fråga.

De senaste åren har Joachim Lindell genom Destination Strandbaden drivit hotell och camping på Örestrand. Restaurangen har under 2023 liksom året före stått outnyttjad. Nu är kommunens upphandling klar gällande Örestrand. Upphandlingen avser hela anläggningen. Den gäller från 1 januari med övertagande under första kvartalet 2024. Det inkom 3 anbud. Vinnande anbud är Starild AB. Bolaget drivs och ägs av Anders och Christina Cumtell. Anders och Christina bor i Strandbaden. De har båda stor erfarenhet av hotell- och restaurangbranschen i olika befattningar. Lycka till!

Byaråd
I början av november deltog jag i ”byaråd” i Jonstorp. Ett byaråd består av representanter för kommunens byaföreningar och representanter för kommunen. Totalt var vi drygt 30 personer på plats. Agendan för mötet sätts av byaföreningarna vid ett förmöte. Från Strandbaden såg jag till att bl a frågor med fokus på vägar, busslinjer, NSRs återvinningsanläggning och översvämmade källare fanns med. Dessa fyra punkter behandlas nedan.

Väg 111
Trafiksituationen är farlig med svåra anslutningar och övergångar. Trafiken är omfattande och hastigheten är hög. På byarådet påtalade jag än en gång dels behovet av en ny väg öster om Strandbaden och Nyhamnsläge, dels behovet av förbättringar av nuvarande väg. Kommunens svar är att man på olika sätt bearbetar Trafikverket och de styrande på regional nivå, men att man har mycket svårt med att nå framgång. Byaföreningen kommer att fortsatt kämpa med dessa angelägna frågor. Vi ger oss inte.

Busslinjer
Direktbussar mellan Höganäs och Helsingborg fungerar bra, medan anslutningslinjerna till och från Strandbaden fungerar dåligt. Vi vill ha ökad turtäthet och kortare restid utan långa uppehåll i Höganäs. Kommunen har förståelse för problematiken och bearbetar Skånetrafiken på olika sätt. I höst har man prioriterat bussresor till och från skolor. Vi fortsätter att arbeta med frågan.

NSR återvinningsanläggning
NSR har fått avslag på sin ansökan om fortsatt och utvidgad verksamhet. Nyligen har Högsta domstolen beslutat att inte ta upp ärendet. Vid byarådet uppmanade jag de andra byaföreningarna i kommunen att engagera sig i frågan. Främst tryckte jag på det orimliga i att kraftigt utöka mottagande och lagring av industriellt avfall samt utsläpp av lakvatten i havet via Margretebergsbäcken. Med tanke på att Höganäs kommun är delägare i NSR och har en representant i styrelsen borde även företrädare för kommunen agera i frågan. Den uppmaningen verkade inte ”gå hem” hos kommunrepresentanterna. Troligen kommer NSR att göra en ny ansökan under 2024 med samråd första kvartalet. Byaföreningen har till NSR meddelat att vi är beredda att medverka i dialog om ärendet även före kommande samråd. Vi vill arbeta konstruktivt.

Översvämmade källare
Under sommaren har ett antal fastighetsägare i Strandbaden och Nyhamnsläge fått sina källare översvämmade med vatten. Vid byarådet redogjorde kommunen för hur man hanterar dessa problem och i samråd med varje enskild fastighetsägare klarar ut ansvars- och försäkringsfrågor samt vem som ska göra vad. Med tanke på att ett antal närliggande fastigheter på och i närheten av Bärnstensgatan drabbats, kommer kommunen låta göra en särskild utredning av detta. Övriga drabbade är mer utspridda.

Probiostålanläggning
Inom Höganäsbolagets industriområde har i flera år skett stora satsningar på att anlägga en probiostålanläggning med avsikt att ersätta dagens försörjning med fossil naturgas och processkol med förnyelsebara alternativ. Inför ansökan om ändringstillstånd avseende miljöfarlig verksamhet har Höganäs AB skickat ut ett samrådsunderlag. Ett antal boende i Strandbaden har liksom byaföreningen framfört oroliga synpunkter avseende befarade störningar i form av lukt, buller och utsläpp till luft av vissa ämnen. Först var avsikten att Höganäs AB skulle lämna in en miljötillståndsansökan i slutet av maj 2023. Det senaste beskedet är att ansökan ska ske vid årsskiftet.

Strandstädning och årsmöte
Lördagen den 6 april kl 10-12 blir det strandstädning + grillning av korv. Årsmöte är planerat till söndagen den 7 april kl 13-15. Själva årsmötet kommer som vanligt att vara väl förberett. Direkt efter mötet ger vi plats åt företrädare för Lyckos att berätta om det kommande bostadsområdet på fd handelsträdgården. Därefter ger vi plats åt företrädare för kommunen att berätta om de långsiktiga planerna för anläggningarna Örestrand och Margreteberg. Vi avslutar med fika.

Medlemsavgift 2024
För oss som driver byaföreningens frågor är det av stor vikt att medlemsandelen är hög. Ju fler medlemmar desto starkare är vi i dialoger med kommunen, myndigheter och organisationer. För er som missat att betala avgiften för innevarande år – det är inte för sent. Gör det gärna nu! Om alla nu i slutet av december betalar för det kommande året 2024, slipper vi alla tjatiga påminnelser.

God Jul & Gott Nytt År!

Calle

Carl R Hellberg

Ordförande Strandbadens Byaförening

Publicerat i Nyheter och information | Lämna en kommentar

Jaja Napoli kommer till strandbadens julmarknad på söndag!

Söndag 26 november 13.00-19.30 står vi och @da_aldo_officina_del_gelato på julmarknaden i Strandbaden på stationstorget 🍕 Pizza & Panuozzo! Drop in 13.00-17.00 & bokningar 17.00-19.30. Boka på www.bokapizza.se

Hoppas vi ses ❄️🍕♥️

Publicerat i Nyheter och information | Lämna en kommentar

Publicerat i Nyheter och information | Lämna en kommentar

Information angående elavtalet

DALA ELFOND – FÖRBÄTTRING

Prisprognosen för Dala Elfond mot rörligt pris inom elområde SE4 ser bättre ut framöver, då elfonden har betydligt bättre förutsättningar med lägre risk än förra året. I år är den förvaltade andelen inhandlad på betydligt lägre prisnivåer än fjolåret.

I elfonden ingår alla kostnader inkl. GRÖN EL. Om du jämför elfonden mot rörligt pris, jämför då priset med UG (ursprunglig garanti) för grön el som kostar extra. T.ex. kostar grön el hos Höganäs Energi 9 öre/kWh + det rörliga priset + moms.


DALA KOMBO – ALTERNATIV

Som tidigare meddelat har vi lovat att återkomma när dalakraft fått klart med en ny produkt. Den avtalsformen heter DALA Kombo vilket innebär att du blir din egen elhandlare, med eget risktagande. Du förbinder dig att köpa en viss andel, 25, 50 eller 75 procent av din årsförbrukning el till ett bestämt pris och den resterande volymen till rörligt pris. Bindningstid ett, två eller tre år.

En rörlig elmarknadsjustering (elområde 4) tillkommer på samtliga kWh-priser. Den prissäkrade volymen fördelas över årets tolv månader med störst fokus på vintermånaderna, då elförbrukningen i regel är högst.

Månadsavgiften för Dala Kombo är rabatterad med 50% till 25:- inkl.moms för  våra medlemmar. Detta avtal är för dig som själv vill räkna på din egen risk och ta eget ansvar.

Är du intresserad av Dala Kombo får du själv kontakta dalakrafts kundtjänst på tel: 0771-48 80 00 för mer information om byte av avtal, priser, avtalstider m.m.

/ Jan Jurkiewicz

Publicerat i Nyheter och information | Lämna en kommentar

Information om militärövning denna vecka

Denna vecka sker en militärövning i Höganäs kommuns geografiska område.  Från torsdag 19 oktober till söndag 22 oktober kommer Försvarsmakten att öva på olika platser på Kullahalvön. Även Höganäs kommun och Höganäs AB kommer att öva tillsammans med Försvarsmakten för att utveckla myndighetssamverkan inom totalförsvaret. Området som är mest berört av övningen är industrihamnen i Höganäs men även Magreteberg med sin närhet till hamnen kan komma att beröras. Sprid gärna vidare till alla Strandbadsbor att det är en planerad övning som pågår.

Övningen innebär ett par saker som kan vara bra att känna till:

  • Militära förband och fordon kommer att synas och förflytta sig i och runtom Höganäs kommuns geografiska område.
  • Området som är mest berört av övningen är industrihamnen i Höganäs.
  • Skottlossning med lös ammunition kan komma att ske under denna tidsperiod (19-22 oktober), även inom bebyggt område.
  • Övningen kommer att ske dag som natt och belysningen i industrihamnen kommer att vara tänd nattetid under övningsperioden.
  • Vi räknar inte med några begränsningar i framkomlighet och Kullaleden (invallningen) mellan Strandbaden och Höganäs hamn är öppen som vanligt, precis som alla bilvägar. Du kommer även att kunna åka till och från NSR:s återvinningsstation på Tjörröd.
  • Visa hänsyn och ha förståelse för militära fordon och personal som övar eller rör sig i området.
  • Det är viktigt att vara källkritisk så upplys gärna er omgivning om att det är en planerad övning som pågår.
  • Frågor om övningen besvaras av Försvarsmaktens personal på plats.

 Vänliga hälsningar 

Jenny Rasmussen

Kommunikationssamordnare

Kommunikationsavdelningen
042-337759
Centralgatan 20, 263 38 Höganäs

Publicerat i Nyheter och information | Lämna en kommentar

Planerad strandfodring

I senaste digitala Strand-Bulletinen 10 september fanns en artikel om den planerade strandfodringen “Sand till stranden nedanför Trollskogen”. I artikeln fanns även en inbjudan från kommunen om ett dialogmöte i Strandbaden den 21 september. Byaföreningens utsända Kristina Hesselmark var med på mötet.

Här kommer hennes berättelse…. 

För första gången kommer Höganäs kommun lägga ut sand på två utsatta strandremsor i kommunen, sk Strandfodring. Den ena platsen är vid Kvickbadet i Höganäs och den andra är på stranden vid Tallbacksvägen i Strandbaden, söderut mot campingen. Orsaken till detta är stranderosion på platserna.

Sanden kommer från hamninloppet vid Höganäs hamn. Var 5-6 år görs en utgrävning av rännan på botten in mot hamnen som under tid fylls igen på naturlig väg. Ingen sand från hamnen finns med och sanden är testad och inga föroreningar fanns. Det är lokal sand som återförs till våra stränder.

Kommunen har anlitat Sweco till detta Pilotprojekt och deras ingenjörer som konsulter. Om du har frågor eller synpunkter kan du maila till nedan mailadresser. Ange gärna diarienummer  2023/1072 i ämnes raden. Sista dag för synpunkter är 1 oktober 2023.

Emanuel.schmidt@sweco.se eller teknikochfastighetsforvaltningen@hoganas.se

Planen är att arbetet kommer utföras i januari- mars 2024 om det godkänns.  En anmälan kommer att göras till Länsstyrelsen. Då det rör sig om max 3000 kubik behövs bra en anmälan. Det är kostnadseffektivt och snabbare.

Sanden kommer att köras till parkeringen på Tallbacken på 250 lastbilsflak, totalt 3000 kubikmeter sand. Därifrån köras ut på stranden av mindre fordon. Kommunen är mycket mån om att inte skada naturen, så allt kommer ske med stor försiktighet. En riskanalys är gjord och det framkom att inga stora risker finns.

Sanden kommer läggas som en stor sanddyn som blir två meter hög, 200 meter lång samt ca 10-15 meter bred. Naturen tar hand om sanden efter att den är utlagd och beräknas ligga kvar ungefär tre år. Uppföljning kommer att ske med hjälp av drönare och genom forskare från tex Lunds Universitet.

Publicerat i Nyheter och information | Lämna en kommentar

Nytt nummer av Strand-Bulletinen!

Läs om den planerade strandfodringen på stranden väster om Trollskogen/Strandbadsskogen, Kullamannen och Strandbadens Julmarknad Strand-Bulletinen september 2023

Publicerat i Nyheter och information | Lämna en kommentar