14. Trivsel och miljö

Strand-2

Styrelsen för Strandbadens Byaförening informerar om vad som gäller för några olika punkter gällande boendemiljön i Strandbaden. Frågor och klagomål kring hur nedanstående planer/bestämmelser tillämpas hänvisas till Höganäs kommun som kan vägleda.

Vi tycker dock att första utgångspunkten vid olägenheter grannar emellan bör vara att man först försöker prata med varandra i vänlig ton så att missförstånd inte uppstår.

Vid extrema olägenheter får ni gärna informera byaföreningen, men vi vill helst inte ingripa i ärenden mot enskilda då vi inte har mandat från våra medlemmar att göra det. Vi saknar dessutom helt och hållet sanktionsmöjligheter utan vi ser som vår främsta uppgift att informera om vad som gäller. Om du som medlem i föreningen inte håller med om detta är du välkommen att lämna en in skriftlig motion till ett årsmöte, eller kontakta oss under löpande verksamhetår ifall du vill starta en arbetsgrupp med särskild inriktning på en speciell fråga som du brinner för.

Strandbadsskogen
Information om Strandbadsskogen (Höganäs kommun)
Skötselplan för Strandbadsskogen inkl stranden (Höganäs kommun)

Naturreservatet Kullens Havsbad
Bevarandeplan för Möllehässle till Kullens Havsbad enligt Natura 2000 (Länsstyrelsen)

Gränser för naturreservat och badstränder gällande Strandbaden
Bilagor till lokala ordningsföreskrifter, sid 4,12 & 13 (Höganäs Kommun)

Riktlinjer för häckar
Klipp häcken! Du kan rädda liv! (Vägverket)

Plankpolicy
Plankpolicy antagen 2008-04-22 (Höganäs kommun)

Vedeldning
Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning 2008 (Länsstyrelsen)

Vindkraft
Samrådsredogörelse Vindkraft 2009-12-22 (Höganäs kommun)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *