Inbjudan till Årsmöte i Strandbadens Byaförening den 7 april

Välkommen till årsmöte söndagen den 7 april kl 13-15 i fd kyrkan Örestrand. Som vanligt är detta väl förberett.

Valberedningen föreslår nyval av ordförande på ett år Sanna Lindberg, nyval av sekreterare på två år Petrus Hägne. Carl Hellberg, Kristina Hesselmark och Bengt Arvidsson lämnar över till nya krafter.

Valberedningen föreslår att övriga styrelseledamöter och revisorerna omväljs.

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2025 höjs från 100 till 150 kronor per hushåll. Avgiften har varit oförändrad i 15 år. En höjning är inte nödvändig, men ger ökade möjligheter att klara kostnader vid olika aktiviteter. Oavsett det ekonomiska är ett högt medlemsantal viktigt. Ju fler medlemmar desto starkare är byaföreningens röst i kontakter och dialog med kommun, myndigheter och organisationer.

Direkt efter mötet ger vi plats åt företrädare för Lyckos att berätta om det kommande bostadsområdet på fd handelsträdgården. Därefter var det meningen att någon från kommunen skulle berätta om de långsiktiga planerna för anläggningarna Örestrand och Margreteberg. I ett sent skede har vi fått reda på att ingen kommer. De säger att de inte har något att komma med. Det blir istället en diskussion som kan resultera i någon form av önskelista, frågelista, kravlista att lämna till kommunen.

Vi avslutar med fika.   

VARMT VÄLKOMNA!

Det här inlägget postades i Nyheter och information. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *