Från 2023 till 2024!

Lyckad julmarknad
Årets julmarknad på Stationstorget på eftermiddagen söndagen den 26 november blev en succé. Vädret var även i år helt på vår sida. Eva Almér svarade för julsång av hög klass. Jultomas och julbroder hjälpte barnen att skriva önskelistor till tomten. Såväl utställare och som besökare såg alla ut att trivas. Stort tack till alla som hjälpte till med att få allt att fungera under ledning av Sanna Lindberg, Pilar Synning och Kristina Hesselmark.

Julgran på rot
För sex år sedan lät kommunen göra en upprustning av Stationstorget. Invigningen av torget skedde genom att julgranen tändes för första gången i anslutning till det årets julmarknad. På vårt förslag planterades en gran som under julen ska fungera som julgran. Till en början har denna gran varit i minsta laget. Därför har kommunen fram till nu varje år tilldelat en julgran till Stationstorget. Granen på rot har nu växt till sig och har därför tagit över ansvaret som julgran på egen hand. 

Örestrand och Margreteberg
Båda anläggningarna ägs av kommunen. På lång sikt är kommunens ambition att båda anläggningarna ska användas för turistverksamhet. Det är inte heller avsikten att anläggningarna ska ägas och drivas av kommunen. På årsmötet 7 april får vi höra mer om denna fråga.

De senaste åren har Joachim Lindell genom Destination Strandbaden drivit hotell och camping på Örestrand. Restaurangen har under 2023 liksom året före stått outnyttjad. Nu är kommunens upphandling klar gällande Örestrand. Upphandlingen avser hela anläggningen. Den gäller från 1 januari med övertagande under första kvartalet 2024. Det inkom 3 anbud. Vinnande anbud är Starild AB. Bolaget drivs och ägs av Anders och Christina Cumtell. Anders och Christina bor i Strandbaden. De har båda stor erfarenhet av hotell- och restaurangbranschen i olika befattningar. Lycka till!

Byaråd
I början av november deltog jag i ”byaråd” i Jonstorp. Ett byaråd består av representanter för kommunens byaföreningar och representanter för kommunen. Totalt var vi drygt 30 personer på plats. Agendan för mötet sätts av byaföreningarna vid ett förmöte. Från Strandbaden såg jag till att bl a frågor med fokus på vägar, busslinjer, NSRs återvinningsanläggning och översvämmade källare fanns med. Dessa fyra punkter behandlas nedan.

Väg 111
Trafiksituationen är farlig med svåra anslutningar och övergångar. Trafiken är omfattande och hastigheten är hög. På byarådet påtalade jag än en gång dels behovet av en ny väg öster om Strandbaden och Nyhamnsläge, dels behovet av förbättringar av nuvarande väg. Kommunens svar är att man på olika sätt bearbetar Trafikverket och de styrande på regional nivå, men att man har mycket svårt med att nå framgång. Byaföreningen kommer att fortsatt kämpa med dessa angelägna frågor. Vi ger oss inte.

Busslinjer
Direktbussar mellan Höganäs och Helsingborg fungerar bra, medan anslutningslinjerna till och från Strandbaden fungerar dåligt. Vi vill ha ökad turtäthet och kortare restid utan långa uppehåll i Höganäs. Kommunen har förståelse för problematiken och bearbetar Skånetrafiken på olika sätt. I höst har man prioriterat bussresor till och från skolor. Vi fortsätter att arbeta med frågan.

NSR återvinningsanläggning
NSR har fått avslag på sin ansökan om fortsatt och utvidgad verksamhet. Nyligen har Högsta domstolen beslutat att inte ta upp ärendet. Vid byarådet uppmanade jag de andra byaföreningarna i kommunen att engagera sig i frågan. Främst tryckte jag på det orimliga i att kraftigt utöka mottagande och lagring av industriellt avfall samt utsläpp av lakvatten i havet via Margretebergsbäcken. Med tanke på att Höganäs kommun är delägare i NSR och har en representant i styrelsen borde även företrädare för kommunen agera i frågan. Den uppmaningen verkade inte ”gå hem” hos kommunrepresentanterna. Troligen kommer NSR att göra en ny ansökan under 2024 med samråd första kvartalet. Byaföreningen har till NSR meddelat att vi är beredda att medverka i dialog om ärendet även före kommande samråd. Vi vill arbeta konstruktivt.

Översvämmade källare
Under sommaren har ett antal fastighetsägare i Strandbaden och Nyhamnsläge fått sina källare översvämmade med vatten. Vid byarådet redogjorde kommunen för hur man hanterar dessa problem och i samråd med varje enskild fastighetsägare klarar ut ansvars- och försäkringsfrågor samt vem som ska göra vad. Med tanke på att ett antal närliggande fastigheter på och i närheten av Bärnstensgatan drabbats, kommer kommunen låta göra en särskild utredning av detta. Övriga drabbade är mer utspridda.

Probiostålanläggning
Inom Höganäsbolagets industriområde har i flera år skett stora satsningar på att anlägga en probiostålanläggning med avsikt att ersätta dagens försörjning med fossil naturgas och processkol med förnyelsebara alternativ. Inför ansökan om ändringstillstånd avseende miljöfarlig verksamhet har Höganäs AB skickat ut ett samrådsunderlag. Ett antal boende i Strandbaden har liksom byaföreningen framfört oroliga synpunkter avseende befarade störningar i form av lukt, buller och utsläpp till luft av vissa ämnen. Först var avsikten att Höganäs AB skulle lämna in en miljötillståndsansökan i slutet av maj 2023. Det senaste beskedet är att ansökan ska ske vid årsskiftet.

Strandstädning och årsmöte
Lördagen den 6 april kl 10-12 blir det strandstädning + grillning av korv. Årsmöte är planerat till söndagen den 7 april kl 13-15. Själva årsmötet kommer som vanligt att vara väl förberett. Direkt efter mötet ger vi plats åt företrädare för Lyckos att berätta om det kommande bostadsområdet på fd handelsträdgården. Därefter ger vi plats åt företrädare för kommunen att berätta om de långsiktiga planerna för anläggningarna Örestrand och Margreteberg. Vi avslutar med fika.

Medlemsavgift 2024
För oss som driver byaföreningens frågor är det av stor vikt att medlemsandelen är hög. Ju fler medlemmar desto starkare är vi i dialoger med kommunen, myndigheter och organisationer. För er som missat att betala avgiften för innevarande år – det är inte för sent. Gör det gärna nu! Om alla nu i slutet av december betalar för det kommande året 2024, slipper vi alla tjatiga påminnelser.

God Jul & Gott Nytt År!

Calle

Carl R Hellberg

Ordförande Strandbadens Byaförening

Det här inlägget postades i Nyheter och information. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *