NSR Återvinningsanläggning

NSR har lämnat tillståndsansökan om fortsatt och utvidgad verksamhet till Mark- och miljödomstolenByaföreningen har lämnat kritiska synpunkter. Dom föll 6 maj 2022 till största delen i enlighet med NSRs ansökan. Såväl NSR som Länsstyrelsen har överklagat domen till Svea hovrätt, Mark- och Miljööverdomstolen. Byaföreningen lämnade en skrivelse som i stort sammanfaller med Länsstyrelsens åsikter. Dom beslutades 16 juni enligt följande: ”Sammantaget utgör miljökonsekvensbeskrivningen enligt Mark- och miljööverdomstolen ett bristfälligt underlag för att bedöma verksamheternas samlade miljöeffekter på verksamhetsområdet och dess omgivning. Mark- och miljööverdomstolen anser därför att det av bolaget åberopade underlaget rörande miljöeffekterna har varit alltför begränsat. Underlaget har därmed inte kunnat läggas till grund för en ändamålsenlig prövning. Mark- och miljödomstolens dom ska därför upphävas och bolagets ansökan avvisas. Mot bakgrund av detta finns det inte skäl att pröva överklagandena i övrigt.” Överklaganden är möjliga att göra senast 14 juli. Fortsättning följer!

Mark- och miljööverdomstolens domskäl

Det här inlägget postades i Nyheter och information. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *