Arkiv för May, 2022

Strand-Bulletinen 2022-05-10

Tuesday, 10 May, 2022

Karta 450

Läs mer om det föreslagna bostadsområdet vid f d handelsträdgården och lämna dina synpunkter på planen! Kom gärna till samrådsmötet i Nyhamnsskolan torsdag 12 maj kl 17-19.

Läs Strand-Bulletinen här >>