Strand-Bulletinen 2022-03-18

Tunna
Samtidigt med att den tryckta Strand-Bulletinen delas ut i Strandbaden skickas e-postversionen ut till ca 700 mottagare i Strandbaden, på kommunen och till media.
Läs e-postversionen här >>

Lämna en kommentar