Flera synpunkter på soptippen

Damm för lakvattenDamm för lakvatten. Ellagården i bakgrunden.

NSR förbereder en tillståndsansökan för verksamheten i Tjörröd. Strandbadens Byaförening har lämnat in synpunkter på samrådsunderlaget. Vi är positiva till att verksamheten blir granskad av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

Mer övergripande tycker vi att denna typ av återvinningsanläggning bör placeras långt från bostadsbebyggelse. Nuvarande anläggning bör avvecklas och ny plats bör sökas. Vi är mycket oroade av att anläggningen tar emot och planerar för allt större mängder avfall, särskilt då allt mer avfall kommer från olika typer av industriell verksamhet. Det verkar konstigt att kommunens reningsverk inte längre ska ta emot lakvatten och vi är mycket oroliga om vatten kommer att ledas ut i Margretebergsbäcken.

Våra synpunkter handlar även om trafik, lukt, buller, damning och nedskräpning samt estetik.

Till NSR – Tillståndsprövning >>
Till Byaföreningens synpunkter >>

Det här inlägget postades i Nyheter och information. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *