Arkiv för June, 2020

Midsommarfirande på Lärkan

Friday, 19 June, 2020

Blomstervagn_450

Blomstervagnen är på väg!
Läs i senaste Strand-Bulletinen om midsommarfirandet på Lärkängen.

Till Strand-Bulletinen 2020-06-18 >>

Strand-Bulletinen 2020-06-12

Sunday, 14 June, 2020

Nu har även den digitala versionen av Strand-Bulletinen utkommit.
Den skickas till alla strandbadenbor som lämnat sin e-postadress, till kommunens politiker och tjänstemän samt till media.

Läs Strand-Bulletinen här >>

Nya regler på naturreservatet

Friday, 12 June, 2020

Strandbadens Byaförening har i flera år på olika sätt verkat för att regler och skyltning utmed Kullaleden och kuststräckan i Strandbaden görs tydligare och mer enhetlig. Länsstyrel­sen har nu tagit fram ett förslag till nya ordningsföreskrifter för naturreservatet Nyhamnsläge – Strandbadens kusthedsreservat.

Byaföreningen är i stort positiv till Länsstyrelsens förslag. Det är mycket bra att det nu görs klart att det är förbjudet att cykla, rida, tälta och elda, att hundar ska vara kopplade samt att det råder beträdnadsförbud på Ören under fåglarnas häckningsperiod.

Det är bra att förslaget ligger nära de regler som gäller inom kommunens naturområde ”Strandbaden – Trollskogen”, som finns söder om reservatet.

Så fort förslaget är beslutat är det viktigt att detta synliggörs genom tydlig skyltning. Skyltningen bör företrädesvis vara i symbolform och all text bör finnas på olika språk.

Till Länstyrelsens förslag till ordningsföreskrifter >>
Till Byaföreningesns synpunkter >>

Flera synpunkter på soptippen

Friday, 12 June, 2020

Damm för lakvattenDamm för lakvatten. Ellagården i bakgrunden.

NSR förbereder en tillståndsansökan för verksamheten i Tjörröd. Strandbadens Byaförening har lämnat in synpunkter på samrådsunderlaget. Vi är positiva till att verksamheten blir granskad av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

Mer övergripande tycker vi att denna typ av återvinningsanläggning bör placeras långt från bostadsbebyggelse. Nuvarande anläggning bör avvecklas och ny plats bör sökas. Vi är mycket oroade av att anläggningen tar emot och planerar för allt större mängder avfall, särskilt då allt mer avfall kommer från olika typer av industriell verksamhet. Det verkar konstigt att kommunens reningsverk inte längre ska ta emot lakvatten och vi är mycket oroliga om vatten kommer att ledas ut i Margretebergsbäcken.

Våra synpunkter handlar även om trafik, lukt, buller, damning och nedskräpning samt estetik.

Till NSR – Tillståndsprövning >>
Till Byaföreningens synpunkter >>

Strand-Bulletinen juni 2020

Thursday, 11 June, 2020

Strand-Bulletinen 2-2020_BILD-450

Just nu delas ett nytt nummer av Strand-Bulletinen ut i alla brevlådor i Strandbaden.
Ur innehållet:
– Strandbaden fyller 110 år! Födelsedagsfest 2 augusti.
– Välkommen till Årsmöte 2 augusti.
– Allt om Midsommar.
– Nu öppnar camping och hotell på Örestrand.
– Sälj glass på stranden!
– Fira 110 år med din egen Strandbaden-flagga.
– Tallbackens Tennisklubb i sommar.

Läs Strand-Bulletinen här >>