Framflyttat årsmöte till 2 augusti

Årsmötet, som var planerat till 1 april, flyttas fram till söndagen den 2 augusti kl 13.00. Mötet blir inledningen på årets sommarträff med firandet av Strandbaden 110 år. Sommarträffen är kl 13-16. Ett detaljerat program kommer senare.

Dagordningen för årsmötet den 2 augusti är i enlighet med det som finns i Strand-Bulletinen mars 2020 där även verksamhetsberättelsen för år 2019 finns med. Föreningens revisorer Anne Sofie Löhr och Bo Hallberg har granskat räkenskaperna och föreslår ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Resultatet för 2019 uppgick till 5.844 kronor och eget kapital var vid årets slut 129.983 kronor.

Valberedningen med Elisabeth Rosenqvist (sammankallande), Eva Almér och Peter Svensson föreslår omval av de personer i styrelsen som är villiga att kvarstå. Elisabeth Rosenqvist har avböjt omval och där föreslår valberedningen nyval av Bitt Larsson på ett år. Bitt var tidigare föreningens sekreterare. Som ersättare för Bitt föreslår valberedningen nyval av Kristina Hesselmark, Krapperupsvägen 41B på en tid av två år. Valberedningen föreslår omval av revisorerna.

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för år 2021 är oförändrad 100 kronor/hushåll.

Inga motioner har inkommit.

Den nuvarande styrelsen förstärkt med Kristina Hesselmark åtar sig att på bästa sätt driva föreningens verksamhet fram till det framflyttade årsmötet.

Årsmöte ska enligt föreningens stadgar hållas före april månads utgång. Så blir det alltså inte i år. Detta görs för att hindra smittspridning av Corona-virus och är enligt RiksidrottsFörbundets anvisningar till landets alla idrottsföreningar överordnat föreningens stadgar. Byaföreningens styrelse delar till fullo denna syn.

Inställt besök av polis och säkerhetsansvarig
Direkt efter själva årsmötet den 1 april var det meningen att vi skulle ge plats för vår nya kommunpolis Helen Alexandersson och kommunens säkerhetsansvariga Kristina Pålsson. De skulle berätta om sina verksamheter och hur de på bästa sätt arbetar för vår trygghet och säkerhet. Även Kenneth Johansson från Länsförsäkringar och ”Grannar mot brott” skulle medverka. Denna programpunkt får genomföras längre fram. Det kan bli till hösten eller nästa vår.

Strandstädning lördag 4 april
Lördagen den 4 april kl 10-12 blir det som planerat strandstädning. Vi samlas kl 10 vid Örestrand camping. Sopsäckar och plockare finns då att tillgå. Det blir en uppdelning och anvisning om vem som ska städa var i området från bäck till bäck. Efter väl utfört arbete återsamlas vi vid Örestrand camping.

Ta med egen fika-korg! Vi avstår från gemensam grillning.

Hoppas du vill vara med!

Det här inlägget postades i Nyheter och information. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *