Nej till gigantisk växthusanläggning

I slutet av april lämnade Kullatomater AB in en ansökan till Höganäs kommun om förhandsbesked för nybyggnad av växthus. Ett mycket begränsat antal berörda har i slutet av juni getts tillfälle att yttra sig med sista dag 3 juli. Enligt uppgifter från bygglovsavdelningen ska ärendet behandlas av Byggnadsnämnden i slutet av augusti.

Ett fåtal berörda grannar har beretts tillfälle till yttrande före beslut. Betydligt fler är i verkligheten berörda. Det gäller främst alla boende i Dannevangsområdet men även övriga boende i Strandbaden och hela Kullabygden. Antagligen är ännu fler berörda.

Strandbadens Byaförening har i uppgift att stödja medlemmarnas intressen och i detta fall då främst de boende i närområdet. Motståndet från de boende i Dannevangsområdet och i övriga delar av Strandbaden är kompakt. Detta motstånd måste respekteras.

Den planerade växthusanläggningen är gigantisk.

Strandbadens Byaförening har inte getts tillfälle att yttra sig. Vi har gjort det ändå. Yttrandet avslutas med att Kullatomater AB omgående bör uppmanas att söka efter annan placering. Det borde finnas mer lämpad ”platt” mark, som inte ligger intill ett bostadsområde och där det finns etablerade transportvägar. I annat fall bör kommunen i samband med tillståndsprocessen med detaljplaner, bygglov, tillstånd för transportvägar, m m se till att bygget inte blir av.

Yttrandet från byaföreningen finns i sin helhet här >>

Det här inlägget postades i Nyheter och information. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *