Arkiv för July, 2017

Kompakt motstånd mot tomatodlingen

Monday, 10 July, 2017

Det är inte bara grannarna som är negativa till tomatodlingen öster om Dannevangsområdet. Väsby byalag vill inte se någon tung trafik genom byn, Trafikverket anser att Väsby Fäladsväg är för smal och kommunens miljöavdelning är orolig för buller.

Något bygglov har Kullatomater ännu inte sökt. Däremot vill man ha ett förhandsbesked av kommunen. Byggnadsnämnden väntas behandla ärendet i augusti. Fram till den 19 juli har alla möjlighet att lämna synpunkter på den föreslagna växthusanläggningen öster om Dannevangsområdet.

Läs artikeln i HD >> (kräver inloggning)

Strand-Bulletinen 7 juli 2017

Friday, 7 July, 2017

Ett nytt nummer av Strand-Bulletinen har kommit till din mejlbox. Du kan också läsa den här. Här är något av innehållet:
– Sommarträff på onsdag – Bilder från midsommar – Bra jobbat, Strandbadenbor! – Nej till tomater! –

Till Strand-Bulletinen 7 juli 2017 >>

Nej till gigantisk växthusanläggning

Wednesday, 5 July, 2017

I slutet av april lämnade Kullatomater AB in en ansökan till Höganäs kommun om förhandsbesked för nybyggnad av växthus. Ett mycket begränsat antal berörda har i slutet av juni getts tillfälle att yttra sig med sista dag 3 juli. Enligt uppgifter från bygglovsavdelningen ska ärendet behandlas av Byggnadsnämnden i slutet av augusti.

Ett fåtal berörda grannar har beretts tillfälle till yttrande före beslut. Betydligt fler är i verkligheten berörda. Det gäller främst alla boende i Dannevangsområdet men även övriga boende i Strandbaden och hela Kullabygden. Antagligen är ännu fler berörda.

Strandbadens Byaförening har i uppgift att stödja medlemmarnas intressen och i detta fall då främst de boende i närområdet. Motståndet från de boende i Dannevangsområdet och i övriga delar av Strandbaden är kompakt. Detta motstånd måste respekteras.

Den planerade växthusanläggningen är gigantisk.

Strandbadens Byaförening har inte getts tillfälle att yttra sig. Vi har gjort det ändå. Yttrandet avslutas med att Kullatomater AB omgående bör uppmanas att söka efter annan placering. Det borde finnas mer lämpad ”platt” mark, som inte ligger intill ett bostadsområde och där det finns etablerade transportvägar. I annat fall bör kommunen i samband med tillståndsprocessen med detaljplaner, bygglov, tillstånd för transportvägar, m m se till att bygget inte blir av.

Yttrandet från byaföreningen finns i sin helhet här >>