Arkiv för June, 2017

Vad ska kommunen göra med Strandbaden?

Thursday, 15 June, 2017

Dialog
Höganäs kommun
uppmanar invånarna att komma med förslag till den kommande översiktsplanen. Synpunkter kan lämnas i den s k dialogkartan på kommunens hemsida.

Strandbadens Byaförening uppmanar alla Strandbadenbor att lämna synpunkter under fliken Trafik på framförallt väg 111 genom byn. Självklart är det fritt fram för alla att skriva vad de tycker. Här är ett förslag för den som vill kopiera och klistra in i formuläret:

Jag anser att kommunen ska sätta ner foten när det gäller väg 111 genom Strandbaden. Det är hög tid att kräva av Trafikverket att de sätter in åtgärder för att sänka hastigheten, höja trafiksäkerheten och förbättra miljön. Det kan gälla till exempel säkrare och fler övergångsställen med refuger, fartbegränsningar, omkörningsförbud, förbättrade busshållplatser m m. I Höganäs finns flera “fartskyltar” som talar om hur fort man kör. Det vill vi också ha i Strandbaden!

Du kan fortsätta med att ha synpunkter på cykelvägen och nya väg 111:

Jag anser också att Trafikverket/kommunen måste anlägga en cykelväg på östra sidan av väg 111 mellan Dannevangsområdet och Nyhamnsläge. Som det är idag måste skolbarnen korsa väg 111 2 x 2 gånger på väg till och från skola och fritidsaktiviteter.

När den nya väg 111 planeras är det nödvändigt att den dras utanför både Strandbaden och Nyhamnsläge. Det är inget alternativ att låta den nya vägen ansluta vid Stora Skärsvägen och därmed bilda en barriär mellan Strandbaden och Nyhamnsläge.

Under fliken Bostäder passar det bra att protestera mot den planerade tomatodlingen öster om Dannevangsområdet:

Jag vill inte att kommunen tillåter ett gigantiskt växthus som kommer att förstöra utsikt och närmiljö vid Dannevangsområdet. Dessutom tillkommer tung trafik på Väsby Fäladsväg med en helt omöjlig anslutning till Kullagatan/väg 111.

Dina synpunkter måste vara inlämnade senast den 30 juni 2017.

Till dialogkartan >>

Kommentar till tomatodlingen

Thursday, 15 June, 2017

Som Strand-Bulletinen redogjort för tidigare planerar Kullatomater AB en anläggning för tomatodling öster om Dannevangsområdet. Olof Wennerberg, boende på Väsby Fäladsväg, har skickat en skrivelse till bland annat Höganäs kommun.

Läs hela skrivelsen här >>

Tomatodling
Bild: Strandbadens Byaförening

Strand-Bulletinen juni 2017

Thursday, 15 June, 2017

I helgen delas Strand-Bulletinen ut i alla brevlådor i Strandbaden.
Läs den här >>

Strand-Bulletinen 2-2017-sid 1_HEMSIDA

Strandbaden i HK-magasinet

Monday, 5 June, 2017

Läs om Strandbaden i senaste HK-magasinet som ges ut av Höganäs kommun.
Till HK-magasinet >>

Se filmen om Strandbaden >>

Film450