Arkiv för April, 2017

Informationsmöte om tomatodlingen

Friday, 28 April, 2017

Kullatomater AB har framfört önskemål till Strandbadens Byaförening att förmedla en inbjudan till ett informationsmöte om den planerade tomatodlingen öster om Dannevangsområdet.

För mer än ett halvår sedan fick en del boende i Dannevangsområdet i Strandbaden ett brev från Kullatomater AB. I brevet fanns en vag beskrivning om en planerad tomatodling öster om Dannevangsområdet.

Strandbadens Byaförening har sedan dess försökt få Kullatomater AB att hålla ett öppet informationsmöte om den planerade verksamheten. Vid byaföreningens årsmöte 5 april informerade Kullatomater ABs vd i korthet om planerna samt utlovade ett öppet informationsmöte.

Nu kommer mötet att att äga rum på Örestrand torsdag 11 maj kl 19.

Kullatomater AB bjuder på kaffe och kaka i restaurangen och berättar om planerna samt diskuterar framtiden för det aktuella området.

Alla är hjärtligt välkomna, hälsar Kullatomater.

Läs senaste Strand-Bulletinen här >>

Kommunen köper Margreteberg

Wednesday, 19 April, 2017

Margreteberg_450

Läs artikeln i HD >>

Förtydligande angående tomatodlingen
i Strandbaden

Wednesday, 19 April, 2017

I HD 18 april fanns på Höganäs-sidan en artikel om den planerade tomatodlingen i Strandbaden. I artikeln finns ett citat från mig som helt och hållet är taget ur sitt sammanhang: ”Grundinställningen från byalaget är positiv”. Detta avser inte en etablering öster om Dannevangsområdet.

Den positiva grundinställningen avser – vilket jag tydliggjorde för HD:s reporter Lisbeth Schön – idén med att bedriva verksamhet som skapar sysselsättning och där man tar tillvara spillvärme från Höganäs AB. En värmekälla som annars går förlorad.

Strandbadens Byaförening har det senaste halvåret på olika sätt försökt få Kullatomater AB att hålla ett öppet informationsmöte om den planerade verksamheten. Vid byaföreningens årsmöte 5 april informerade företagets vd Olle Olofsson i korthet om planerna samt utlovade ett öppet informationsmöte inom snar framtid. Byaföreningen anser det mycket viktigt att alla berörda ges möjlighet att framföra sina synpunkter. Byaföreningen har ännu inget underlag för att ta ställning i frågan om placering av den planerade verksamheten.

Vad vi hittills framfört till kommunen är att trafiksituationen med transporter till och från denna anläggning måste lösas. Trafiken får inte ledas genom Dannevangsområdet eller ut till väg 111 via Väsby Fäladsväg.

Calle Hellberg
Ordförande, Strandbadens Byaförening

HD rapporterar om tomatodlingen

Tuesday, 18 April, 2017

Läs reportaget i HD >>

tomater1_450-2

Bild: Strandbadens Byaförening

Väl genomförd strandstädning

Tuesday, 11 April, 2017

Städare1

Städare2

Städare3

Städare4

Städare5

I lördags var det strandstädning i Strandbaden. Ett 25-tal glada städare såg till att vi får rena stränder i sommar. Några ungdomar från HVB-hemmet på Örestrand deltog också varav en hjälpte till med den avslutande korvgrillningen. Stort tack till alla medverkande!