Byaföreningen vill ha enhetliga regler
för stranden

Höganäs kommun har tagit fram ett förslag till reviderad naturvårdsplan 2017. Styrelsen i Strandbadens Byaförening har lämnat svar på de delar som berör kuststräckan i Strandbaden.

Läs svaret till kommunen här >>

Lämna en kommentar