Arkiv för September, 2016

Strand-Bulletinen torsdag 15 september 2016

Saturday, 17 September, 2016

– Nya 111:an en rysare – Cykelled viktigare är säker skolväg – Oklara regler på stranden –
Läs Strand-Bulletinen här >>

Byaföreningen vill ha enhetliga regler
för stranden

Thursday, 15 September, 2016

Höganäs kommun har tagit fram ett förslag till reviderad naturvårdsplan 2017. Styrelsen i Strandbadens Byaförening har lämnat svar på de delar som berör kuststräckan i Strandbaden.

Läs svaret till kommunen här >>

Här passerar barnen – två gånger om dagen

Thursday, 15 September, 2016

Dannevangsvägen_HEMSIDA

Här – vid övergångsstället vid Dannevangsvägen – tycker Höganäs kommun och Trafikverket att det är helt i sin ordning att låta skolbarnen i Dannevangsområdet passera dagligen på väg till och från skolan i Nyhamnsläge. Att anlägga en gång- och cykelväg på östra sidan av väg 111 blir alldeles för dyrt, uppger kommunen. Och Trafikverket prioriterar hellre en ”cykelöverfart” för Kattegattleden över väg 111 vid Lerhamnsbacken. Där föreslår Trafikverket också att hastigheten ska sänkas till 40 km/tim!

Styrelsen för Strandbadens Byaförening har nu tröttnat på att detta ärende dras i långbänk och har skickat en skarpt formulerad skrivelse till Höganäs kommun med krav på att skyndsamt anlägga en gång- och cykelväg på östra sidan av väg 111 mellan Dannevangsområdet och Nyhamnsläge.

Läs skrivelsen här >>

Byaföreningen protesterar mot nya väg 111

Thursday, 15 September, 2016

Höganäs kommun har presenterat en översiktsplan för kommunen som ska vara vägledande fram till år 2030, ÖP 2030Styrelsen i Strandbadens Byaförening har i en skarpt formulerad skrivelse protesterat mot nya väg 111 och kommunens hantering som den presenteras i översiktsplanen.
Läs skrivelsen här >>

Strand-Bulletinen nr 3-2016

Saturday, 3 September, 2016

I helgen delas Strand-Bulletinen nr 3-2016 ut i alla brevlådor i Strandbaden.

Strand-Bulletinen HEMSIDA

Läs Strand-Bulletinen 3-2016 här >>