Arkiv för July, 2016

Strand-Bulletinen fredag 8 juli 2016

Friday, 8 July, 2016

– Teckna elavtal nu – Sommarträff på onsdag – Hjälp med fiber – Borttagning av vresrosor –
Läs Strand-Bulletinen här >>

Vresrosor på stranden

Thursday, 7 July, 2016

Byaföreningen har fått en skrivelse om vresrosor från Richard Åkesson, miljösakkunnig/ekolog på Samhällsbyggnadsavdelningen, Höganäs kommun.

På initiativ av kommunen bortgrävdes vresrosen under åren 2002-2003, så när som på 600 kvm buskage vid Örestrand. Detta är nu snart femton år sedan och cirka 95 procent av rötterna togs bort men tillräckligt blev kvar för att medge en återetablering. Orsaken var att grävningen inte skedde tillräckligt djupt och att sanden inte sorterades.

Kommunen har därför ansökt om statliga medel för finansiering av en omgrävning om cirka 14.000-15.000 kvm, dvs där det finns kvar vresros.

Läs skrivelsen här >>

Fibergruppens rekommendationer

Thursday, 7 July, 2016

Strandbadens fibergrupp är en arbetsgrupp som under våren/sommaren diskuterat hur vi i området på bästa sätt kan få ett bra utnyttjande av fibern och hur vi kan välja leverantörer som levererar alla de tre tjänsterna internet, telefoni och TV. Våra rekommendationer kan vara ett stöd när du ska beställa dina tjänster.

Fiberrekommendationer >>

Strand-Bulletinen lördag 2 juli 2016

Sunday, 3 July, 2016

– Allsång med Eva Almér – Bilder från Midsommar –
Läs Strand-Bulletinen här >>