Arkiv för January, 2016

Örestrands annex blir HVB-hem

Wednesday, 13 January, 2016

Örestrand_hemsida
Höganäs kommun har träffat en muntlig överenskommelse med företrädare för Örestrand om att inrätta ett HVB-hem för ett trettiotal ensamkommande ungdomar.

Läs mer i Strand-Bulletinen >>
Läs mer i HD >>