Arkiv för October, 2014

Glöm inte Strandbadens Skördefest på söndag!

Friday, 10 October, 2014

Logo2_LOW
På söndag 12 oktober är det dags för Strandbadens första skördefest. Även Steglinge Gård kommer att delta på marknaden och det finns fortfarande plats för fler. Välkommen!

Läs om Strandbadens Skördefest i HD >>
Läs om Strandbadens Skördefest i Lokaltidningen >>

Om du vill vara med som utställare, ber vi dig att ta kontakt med Jörgen Synning, 070-790 44 37.

Ännu ett inbrott

Friday, 10 October, 2014

skanna0001

Strandbaden har drabbats hårt av den inbrottsvåg som sveper fram över Kullabygden. Ett nytt inbrott upptäcktes i söndags, denna gång på Krapperupsvägen.

Vi påminner om informationsmötet om Grannar Mot Brott tisdag 14 oktober kl 19 på Örestrand (kapellet).

Anmäl dig till pernilla@myrefelt.se

 

Kristina Pålsson kommer till mötet

Friday, 10 October, 2014

580

Kristina Pålsson från Höganäs-polisen kommer att finnas på plats på mötet om Grannar Mot Brott tisdag 14 oktober kl 19.00 på Örestrand (i kapellet).
– Det är bra att ni går ut och gör medlemmarna uppmärksamma, säger hon. Vi har tyvärr inga tips i nuläget och vill gärna få information om bilar och dylikt som ni inte tycker hör hemma i området. Ta reg-nummer och det går bra att maila in dem till mig. Om någon rör sig i området kan en patrull kolla upp personerna och bilen. Verkar det riktigt märkligt ring 112.

– Inbrotten ökar alltid markant just under hösten och även om det inte är en tröst, har det varit lika mycket både i Båstad och Ängelholm, säger Kristina Pålsson.

Mejla till Kristina Pålsson >>

Foto: Joel Winqvist/Lokaltidningen

Livstecken från Trafikverket

Friday, 10 October, 2014

Vi har fått svar från Trafikverket på de frågor vi ställde i våras. Frågorna var:

Utvärdering
En utvärdering av åtgärderna (refuger, chikaner) skulle ske i våras.
– Vad har hänt med utvärderingen?

Trafikdelarskylt Särögatan/Marstrandsgatan
Skylten har varit nerkörd sedan början av juni. Markeringsskylten som sattes upp står inte heller kvar. Mesta-bilen har patrullerat men utan åtgärd.
– Varför ingen åtgärd från Mesta?
– När kommer skylten upp?

Trafikdelarskyltar vid Tallbacksvägen
Mesta monterade ner (!) skyltarna tidigt i somras.
– Varför, och varför sätts inte nya upp?

Chikanerna vid Dannevangsvägen
Här har inget hänt och området ser fortfarande ut som i vintras.
– Varför underhålls inte sträckan i avvaktan
på eventuella andra åtgärder?

Löpande underhåll
– Varför rätas inte lyktstolpar upp?
– Varför återställs inte kantstenar efter
lagningar?
– När återställs nedkörda vita kantstolpar?

Här nedan redovisar vi Trafikverkets svar i sin helhet. Byaföreningen kommer givetvis fortsätta att arbeta för ökad trafiksäkerhet på 111:an, med bland annat krav på bättre underhåll.

Ämne: SV: – 4 inbrott i Strandbaden – Grannar Mot Brott – Julmarknad på gång – Tyst från Trafikverket
Datum: Mon, 6 Oct 2014 07:45:29 +0000
Från: <christer.thomasson@trafikverket.se>
Till: <info@strandbaden.info>
Kopia: <suzanne.stjernstrom@trafikverket.se>


Hej!

Vår utvärdering som inte finns i någon skriftlig version kan sammanfattas i följande:

Trafikverket har utfört ett antal åtgärder (chikaner, refuger, markeringsstolpar mm) för att sänka hastigheten på trafiken och därigenom höja trafiksäkerheten längs väg 111 i Strandbaden.

Åtgärderna har inneburit att trafikskador på väganordningarna ökat och vi rättar till dessa efterhand.

Vi har även gjort några smärre justeringar som förkortning av kantstenar och borttagning av trafikdelarskylt (Särögatan/Marstrandsgatan).

Vi beklagar att vi inte kan hålla den höga standard Ni önskar på anordningarna men alla är säkert medvetna om att det händer att de åter körs ner mycket kort tid efter vi varit och åtgärdat.

Trafikverket Christer o Suzanne

Ännu ett inbrott

Tuesday, 7 October, 2014

I söndags upptäcktes ännu ett inbrott, denna gång på Norra Skogsvägen.

Läs mer i HD >>