Arkiv för January, 2013

Möte på Örestrand 23 januari ang elavtal

Saturday, 26 January, 2013

På initiativ av Strandbadens byaförening hölls ett första inledande byamöte på Örestrand den 23 januari med anledning av att det tre-åriga elavtalet med DalaKraft löper ut den 31 december 2013.  Avtalet har tecknats av 750 hushåll i Kullabygden. Vid sidan om “Kullabygdenpris” avtalet har även ca 150 LRF-anslutna fastigheter tecknat avtal med DalaKraft till samma pris.

20 av  Kullabygdens 21 byaföreningar har visat intresse för att med gemensamma krafter förhandla fram ett nytt elavtal och vid mötet den 23 januari fanns 14 byaföreningar representerade.

En arbetsgrupp har bildats bestående av fem personer däribland Strandbadens Jan Jurkiewicz.

Arbetsgruppen kommer nu påbörja arbetet med att bla ta reda på vilket intresse det finns bland byaföreningarnas medlemmar och begära in offerter från elbolagen,

För att ge intresserade bybor möjlighet att anmäla intresse  inför kommande upphandling finns planer på att skapa en elavtalshemsida. Vi återkommer med mer information inom kort.

Se även Lokaltidningens artikel här.