Arkiv för October, 2010

Kontakt för frågor om elavtalet

Monday, 4 October, 2010

Kontaktinformationen angående frågor på elavtalet har i vårt senaste nyhetsbrev Strand-Bulletinen blivit fel.

Korrekta uppgifter till kontaktpersonen är:
Jan Jurkiewicz, styrelseledamot
E-post jj@egecarpet.com
Telefon 042-33 16 65
Mobil 070-554 38 91