Nytt elhandelsavtal klart!

Strandbadens Byaförening har tillsammans med byföreningarna i Kullabygden gjort en gemensam upphandling av el. Tillsammans med Dala Kraft har vi ett erbjudande om att teckna ett fördelaktigt elavtal för dig som är bosatt här och medlem i byföreningen.

Erbjudandet innebär att du som medlem kan teckna ett bundet 3-årsavtal med Kullabygdenpris, rörligt eller mixat 50/50 pris. Du kan även teckna avtal för bostad som du äger på annan ort. Foldern kommer att distribueras till samtliga brevlådor i Strandbaden tillsammans med detta brev, någon vecka in i oktober. Ni kan också ta del av foldern här.

Alternativ 1

Avtal med Kullabygdenpris bundet i 3 år för 49,9 öre/kWh
(97,4 öre/kWh inkl. elcertifikat ,energiskatt och moms)

Alternativ 2
Avtal med rörligt elpris 3 år, spotpris + 1,5 öre/kWh
(elcertifikat, energiskatt och moms tillkommer.)

Alternativ 3
Avtal med mixat pris 3 år
(Kullabygdenpris 50 %, rörligt pris 50 %)

Har du ett befintligt bundet avtal kan du teckna ovanstående att börja gälla från att ditt gamla avtal löper ut till slutdatumet för Dala Krafts avtal. Tecknar du avtal nu, alltså före 15 november är du garanterad pris enligt ovan, oavsett när Dala Kraft kan börja leverera till dig under de tre åren.

Vill du hoppa på avtalet senare, eller ändra från rörligt till bundet går det bra att göra det under avtalstiden, men då till det då gällande priset med en viss rabatt. Du får då kontakta Hillevi Blomkvist på Dala Kraft tel 0248-48 80 71.

Tecknande av avtal sker genom att du fyller i och skriver under avtalet och skickar in det till Dala Kraft senast den 15 november. Dala Kraft ombesörjer därefter kontakt med din nätoperatör för att verkställa bytet.

Ovanstående erbjudande har förhandlats fram av byföreningarna i Rekekroken, Jonstorp, Svanshall, Strandbaden, Nyhamnsläge, Fjälastorp-Stubbarp, Väsby, Östra Lerberget, Häljaröd, Brunnby, Gamla Lerberget, Höganäs nedre, Lerhamns by, Mjöhult, Farhult, Norra Häljaröd, Skäret och Arild.

Kontaktperson i Strandbadens Byaförening är Jan Jurkiewicz, tel 042-33 16 65 eller 070-554 38 91, e-post jj@egecarpet.com.

För att bli medlem, betala in 100kr på bankgiro 5559-7306, skriv om det gäller år 2011, och fyll gärna i dina kompletta kontaktuppgifter här.

Lämna en kommentar