Arkiv för September, 2010

Nytt elhandelsavtal klart!

Friday, 24 September, 2010

Strandbadens Byaförening har tillsammans med byföreningarna i Kullabygden gjort en gemensam upphandling av el. Tillsammans med Dala Kraft har vi ett erbjudande om att teckna ett fördelaktigt elavtal för dig som är bosatt här och medlem i byföreningen.

Erbjudandet innebär att du som medlem kan teckna ett bundet 3-årsavtal med Kullabygdenpris, rörligt eller mixat 50/50 pris. Du kan även teckna avtal för bostad som du äger på annan ort. Foldern kommer att distribueras till samtliga brevlådor i Strandbaden tillsammans med detta brev, någon vecka in i oktober. Ni kan också ta del av foldern här.

(more…)