Arkiv för August, 2010

50-dagen i Strandbaden – Aktion för säkrare trafik

Sunday, 29 August, 2010

Ordförande Karl Axel Barkentin tillsammans med Ulf Molin (C)

Byföreningens ordförande Karl-Axel Barkentin och Ulf Molin (C) förevisar skylten

Poliser av papp och en blinkande elektronisk skylt. Det var medlen som Strandbadens byaförening använde under 50-dagen den 29 augusti för att uppmärksamma fortkörning och föreningens kamp för bättre trafiksäkerhet.

Föreningen i allmänhet och Trafikgruppen inom föreningen i synnerhet har drivit frågan i många år. MEN det händer för lite. Vi vill få upp det här på politikernas dagordning så att det i stället händer nu, säger Eva Sture, ordförande i byaföreningens trafikgrupp till HD.

Läs hela artikeln här: HD

Aktionen uppmärksammades även av Expressen/Kvällsposten

Nio av tio kör för fort genom Strandbaden, säger Eva Sture, ordförande i byaföreningens trafikgrupp. Byaföreningens mål är en förbifart runt samhället, men enligt Trafikverkets planer kan det inte bli verklighet förrän år 2035. Med tanke på att trafiken ökar hela tiden måste förbifarten byggas betydligt snabbare.

Läs hela artikeln här: Kvällsposten

50-dag i Strandbaden 29 augusti 2010

Sunday, 29 August, 2010

Strandbadens Byaförening kommer att arrangera en 50-dag i Strandbaden den 29 augusti. Syftet är att påminna trafikanterna om att 50 km/tim är högsta tillåtna hastighet genom byn. Vidare vill byaföreningen få trafikanterna att inse att de faktiskt kör på en bygata med boende tätt inpå.

Strandbadens byaförening hoppas att detta ska bli en väckarklocka till alla som trafikerar sträckan och att det skapar en förståelse hos trafikanterna. I förlängningen ska det förhoppningsvis leda till färre tillbud och ökad hänsyn.

Gemensam upphandling av elhandelsavtal – förhandling pågår!

Sunday, 29 August, 2010

Majoriteten av Kullabygdens byaföreningar arbetar för en gemensam
upphandling av nytt elhandelsavtal.

Det nuvarande elhandelsavtalet med Öresundskraft löper ut den 31 december 2010.

Om gemensamt elhandelsavtal upphandlas med avtalsstart den 1 januari 2011 kommer medlemmar i Strandbadens byaförening erbjudas att teckna ett elhandelsavtal enligt avtalade upphandlingsvillkor.

Erbjudandet kommer i så fall att distribueras till alla hushåll i Strandbaden under september 2010.

Bli medlem i Strandbadens byaförening!

ÄNTLIGEN STRANDBADEN!

Sunday, 29 August, 2010

Med anledning av Strandbadens Byaförenings ansökan till Höganäs kommun om att byta postort från Höganäs/ Nyhamnsläge till Strandbaden har Posten Meddelande AB beslutat att tillstyrka framställningen om byte av postortsnamn till Strandbaden.

Förhandsinformation från Posten Meddelande AB till berörda hushåll går ut i september 2010, detaljerad information går ut under mitten av januari 2011 och ändringen träder ikraft den 7 mars 2011.

Bakgrund till beslut:

Postadressen är till för att människor och maskiner på ett effektivt och ekonomiskt sätt ska kunna sortera och distribuera försändelser till rätt brevbärarkontor och sedan delas ut till mottagaren. Postnummersystemet har som enda syfte att underlätta och säkerställa sortering och distribution av postförsändelser vilket också anges i §3a postlagen (1993:1684).