Arkiv för March, 2010

Dags för årsmöte!

Wednesday, 24 March, 2010

28orehemsida

Då var det dags för årsmöte!
Det går av stapeln onsdagen den 14 april kl 19:00 på Örestrand.

Är du inte medlem? Klicka här så får du reda på hur man gör.

Årsmöteshandlingar: Inbjudan till årsmöte 2010, Dagordning årsmöte 2010, Verksamhetsberättelse 2009.

Föreningens stadgar finner du här: Stadgar för Strandbadens Byaförening

Varmt välkommen!

Kullabygdens Byaråd höll möte på Örestrand

Tuesday, 16 March, 2010

Strandbadens Byaförening hade värdskapet för Kullabygdens Byaråd den 15. Mars på Örestrand. Rådet är ett samverkande forum mellan byföreningarna i hela Höganäs kommun samt dialog mellan byföreningarna och kommunen.

Petér Kovács talar inför byarådet

Kommunalrådet Péter Kovács (M) svarar på frågor från byarådet

Värdskapet igår gav oss möjligheten att framföra och informera om frågor som ligger Strandbaden särskilt varmt om hjärtat och vad som togs upp och diskuterades kommer det att informeras om vid vårt kommande årsmöte den 14. April.

Igår var ca 17 av 21 byföreningar närvarande och totalt kom 45 personer till Örestrand denna kväll.