Arkiv för August, 2009

Extra årsmöte den 12:e September

Saturday, 22 August, 2009

Vi inbjuder till ett extra årsmöte den 12:e September på Örestrands Kursgård.

Se bifogad PDF-fil för kallelse, dagordning och övrig information som delats ut i alla brevlådor.

Kallelse till årsmöte