Stranden, Kullaleden och Kategattleden

Strandrensning
Strandgruppen och frivilliga genomför varje vår strandrensning på hela sträckan mellan Margreteberg och Stora Skärsvägen. Strandrensningen sker under ledning av:
VAKANT

Kullaleden genom Strandbaden
Byaföreningen har under 2010 deltagit i förprojekteringsarbetet med Kullaledens sträckning genom Strandbaden. Kullaleden, som invigdes 2014, är en del av Skåneleden och finansieras genom EUs landsbygdsutvecklingsprogram Leader.
www.kullaleden.se

Kattegattleden genom Strandbaden
Sveriges första nationella cykelled är en 37 mil lång cykelled med unikt havsnära läge, som går mellan Helsingborg i söder och Göteborg i norr. Delsträcka 2 går från Höganäs till Ängelholm, längd ca 40 km.
www.kattegattleden.se

Skyltning längs stranden och heden
Byaföreningen arbetar aktivt med frågan om bristen på och fragmentarisk skyltning om hundar, cykling, motorfordon, eldning, camping, ridning, m m längs stranden och heden.

Det är nödvändigt med en enhetlighet och tydlighet i regler och skyltning om cykling, hundar, eldning, camping, ridning, m m. Byaföreningen har i augusti 2017 lämnat en skrivelse till Länsstyrelsens naturvårdsenhet och Höganäs kommun. Denna gäller regler och skyltning utmed kuststräckan i Strandbaden.
Läs skrivelsen här >>