Postort Strandbaden

Föreningen fick arbeta många år för att få till stånd en ändring av postortsnamn för hela Strandbaden – från skylt till skylt – för att byn skulle få en riktig identitet som ort. Första formella ansökan från Strandbadens Byaförening behandlades i byggnadsnämnden 2006-02-15, utan att något egentligen hände.

Frimarke_Strandbaden

Vi arbetade under 2009 med att fortsätta våra påtryckningar för att Höganäs Kommun skulle lämna in en ansökan. Efter ett par turer och några diskussioner lämnades ansökan in i början av 2010 och behandlades av postnummerrådet kring midsommar. Beslut togs om att Strandbaden, från skylt till skylt, skulle få tillbaka sin postort under 2011. Slutgiltig information från posten kom ut i brevlådorna i mitten av januari! Vi fick tillbaka vår postort!

Bakgrund till beslut:
Postadressen är till för att människor och maskiner på ett effektivt och ekonomiskt sätt ska kunna sortera och distribuera försändelser till rätt brevbärarkontor och sedan delas ut till mottagaren. Postnummersystemet har som enda syfte att underlätta och säkerställa sortering och distribution av postförsändelser vilket också anges i §3a postlagen (1993:1684).

Se artikel i HD från 2010.

Se kartan nedan för det nya postnummerområdet:

Postnummer Strandbaden

Områdesindelning för postortsnamn Strandbaden