17. Kartor

Strandbaden
Enligt Höganäs kommuns sammanställning över folkmängd 2018 var de fem serviceorterna Höganäs, Viken, Lerberget, Jonstorp och Nyhamnsläge störst. Därefter kommer Strandbaden med 915 invånare och Mölle med 594.

Enligt ratsit.se var 764 personer fyllda 16 år och äldre folkbokförda i Strandbaden i november 2021.

Antal hushåll i Strandbaden är ca 470 enligt den räkning vi gör när vi delar ut Strand-Bulletinen i samtliga brevlådor fyra gånger per år. En del lådor kan vara nedtagna under vinterhalvåret.

Områden i Strandbaden
Google Maps-450
Bild: Google Maps

Strandbaden
Strandbaden Hitta-450

Karta: Hitta.se

Gator i norra Strandbaden (Kullens Havsbad/Strandbadsskogen och Tallbacken)
Gator i Kullens Havsbad_LOWKarta: Hitta.se

Gator i mellersta Strandbaden (Dannevang, Tjörröds By, Lönnskog, Smergelområdet)
Gator i Smergelområdet_LOW
Karta: Hitta.se

Gator i södra Strandbaden (Margreteberg)
Gator i Margreteberg_LOW
Karta: Hitta.se