Elavtal

Elavtal 2017-2019

18 av Kullabygdens 20 byaföreningar (Vikens Kultur & Byaförening samt Jonstorps Byalag deltar inte) har gemensamt gjort en el-upphandling. Tillsammans med Dalakraft kan vi erbjuda medlemmar i de olika byaföreningarna ett treårsavtal (”Kullabygdenpris”) under perioden 1 januari 2017 till 31 december 2019.

Erbjudandet innebär att du som medlem i Strandbadens Byaförening kan teckna ett avtal under ovanstående period med tre olika valmöjligheter: Fast pris, rörligt eller mixat 50/50.

OBS! Du kan även teckna avtal för fast bostad eller sommarhus som du äger på annan ort.

1. Fast pris
Avtal med fast Kullabygdenpris 3 år är 28,1 öre/kWh (totalt 71,63 öre/kWh inkl elpris, elcertifikat, elskatt och moms) + områdestillägg (elområde 4).

2. Rörligt pris
Avtal med rörligt pris med månadsmedel elcert 3 år, spotpris + 1,5 öre/kWh + områdestillägg.
Vid varje tid gällande elcertifikatavgift, energiskatt och moms tillkommer.

3. Mixat 50/50
Avtal med mixat pris 3 år, Fast Kullabygdenpris 50 % (1) + rörligt pris 50 % (2).

När som helst under avtalstiden kan du binda den rörliga delen till då gällande dagspris med en viss rabatt. Då kontaktar du Hillevi Blomkvist på Dalakraft, tel 0248-48 80 71.

För pappersfaktura tillkommer 25:-/månad (inkl moms).
Vid e-postfaktura eller e-faktura tillkommer ingen månadavgift.
Avtalet kan inte brytas under avtalstiden.

Utöver elavgift betalar du en nätavgift (fast avgift + rörlig avgift) till Höganäs Energi AB. Denna berörs inte av elavtalet, eftersom man inte kan byta nätleverantör.

Har du ett befintligt bundet avtal med annan elleverantör kan du, när det utgår, teckna ovanstående Kullabygdenpris att börja gälla från ditt bytesdatum till 31 december 2019 till det då gällande priset med en viss rabatt. Kontakta Hillevi Blomkvist på Dalakraft, tel 0248-48 80 71.

Dalakraft ombesörjer kontakt med nätoperatör för att verkställa bytet.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till:
Jan Jurkiewicz
E-post: janne.jz54@gmail.com
Tel: 070-554 30 76

Elskatteflytten 2018 – från elhandel till elnät
Riksdagen har beslutat att skatteskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. Flytten av skatten innebär inte några ökade kostnader för dig – bara en förflyttning från ditt elbolag till Höganäs Energi (om du har fastighet i Höganäs kommun med omnejd).

Läs mer här >>