Elavtal

Dalakraft Avtal 2020-2022_450

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till:
Jan Jurkiewicz
E-post: janne.jz54@gmail.com
Tel: 070-554 30 76

Elskatteflytten 2018 – från elhandel till elnät
Riksdagen har beslutat att skatteskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. Flytten av skatten innebär inte några ökade kostnader för dig – bara en förflyttning från ditt elbolag till Höganäs Energi (om du har fastighet i Höganäs kommun med omnejd).

Läs mer här >>