Det Gamla Strandbaden

Till årsmötet i Strandbadens Byaförening den 4 april 2018 gav föreningen ut en folder om det gamla Strandbaden, med miljöer från ett urval verksamheter i byn. Foldern delades ut i samband med årsmötet och kan även läsas här:
Det Gamla Strandbaden april 2018 >>

Det gamla Strandbaden_HEMSIDA_s1

I samband med att Strandbaden firade 110 år 2020 gavs ett nytt häfte om Det Gamla Strandbaden ut. Det delades ut vid årsmötet och födelsedagsfesten den 2 augusti 2020 och kan läsas här:
Det Gamla Strandbaden augusti 2020 >>

Det gamla Strandbaden_450

På födelsedagsfesten visades även en utställning med 10 skärmar.
Se utställningen här >>

Ett antal Strandbadenbor berättade minnen från byn och visade bilder.
Se bildspelet här >>


Nu behöver vi din hjälp!

Ragnar Falck och Berto Lindbom står bakom skrifterna. Vi har fått hjälp från många håll och vill tacka alla som bidragit med berättelser, fakta och bilder.

Ambitionen är att ta fram en skrift med många fler historiska bilder och berättelser om människorna, verksamheterna och intressanta byggnader i Strandbaden. Men då behöver vi din hjälp.

Ta kontakt med Ragnar Falck, Kullagatan 188, 070-524 80 54, ragnar.falck@falcks.eu om du har bilder och berättelser som du vill dela med dig av, eller om du har synpunkter på innehållet i skrifterna.