Det Gamla Strandbaden

Till årsmötet i Strandbadens Byaförening den 4 april 2018 gav föreningen ut en folder om det gamla Strandbaden, med miljöer från ett urval verksamheter i byn. Foldern delades ut i samband med årsmötet och kan även läsas här:
Det Gamla Strandbaden >>

Det gamla Strandbaden_HEMSIDA_s1

Nu behöver vi din hjälp!
Ragnar Falck och Berto Lindbom står bakom den här foldern. Vi har fått hjälp med information och bilder från många håll och vill tacka bland andra: Bo Bladh, Doris och Leif Bogren, Siv Göransson, Karin Hansson, Clas, Johan och Magnus Hellstrand, Tommy Lindström, Siv och Hans-Erik Olsson, Anders ­Planander, ­Margaretha Ramsay, Elisabeth och Lennart Rosenqvist, Marianne af Ugglas, Gerd och Ulf Wallenholm samt Mikael Wessman.

Ambitionen är att ta fram en skrift med många fler historiska bilder och berättelser om människorna, verksamheterna och intressanta byggnader i Strandbaden. Men då behöver vi din hjälp.
Ta kontakt med Ragnar Falck, Kullagatan 188, 070-524 80 54, ragnar.falck@falcks.eu om du har bilder och berättelser som du vill dela med dig av, eller om du har synpunkter på innehållet i den här foldern.