Arkiv för kategori ‘Elavtal’

Nytt elavtal klart med Dalakraft!

fredag, 5 juli, 2013

19 av Kullabygdens 20 Byaföreningar har gemensamt gjort en ny el-upphandling. Tillsammans med Dalakraft kan vi erbjuda medlemmar i Strandbadens Byaförening ett nytt 3 årsavtal (Kullabygden-zonfripris) under perioden 1 Januari 2014 till 31 December 2016.

OBS! För att avtalet skall gälla krävs förskottsbetalning av medlemsavgiften för 2014-2016 (3×100:-) till Strandbadens Byaförening, bankgiro: 5559-7306 senast 26 Juli 2013.

V.v. ange namn,adress,tel. samt ELAVTAL 2014-2016.

Erbjudandet innebär att du som medlem i Strandbadens Byaförening kan teckna ett avtal under ovanstående period med 3 olika valmöjligheter: Fast pris, mixat 50/50 eller rörligt.

OBS! Du kan även teckna avtal för fast bostad eller sommarhus som du äger på annan ort.

Avtalsalternativ

  1. Avtal med fast Kullabygden-zonfripris 3 år;

36,3 öre/kWh inklusive elcertifikat. Avgift för energiskatt och moms tillkommer

(totalt 82,0 öre/kWh) + elområdestillägg och moms.

  1. Avtal med mixat pris 3 år

50% fast Kullabygden-zonfripris enl. alternativ 1 + 50% rörligt pris enl. alternativ 3.

  1. Avtal med rörligt elpris 3 år;

Gällande spotpris inklusive elcertifikat + 1,5 öre/kWh. Avgifter för energiskatt,

elområdestillägg och moms tillkommer.

För de som tecknar avtal enligt alternativ 2 eller 3 kan du när som helst under avtalstiden binda den rörliga delen till då gällande dagspris med en viss rabatt. Kontakta Hillevi Blomkvist på Dala Kraft tel. 0248/48 80 71 för ändring av avtal.

Faktureringsavgift

För pappersfaktura debiteras en fakturaavgift på 25:- inkl. moms / faktura.

Vid fakturering med e-faktura, via e-post eller autogiro debiteras ingen fakturaavgift. Ange på avtalet vilket alternativ du önskar.

Avtalstid

Avtalet gäller från 1 januari 2014 till 31 december 2016, ingånget avtal kan inte brytas under avtalstiden

Nätavgift

Nätavgift är inte del av avtalet med Dala Kraft utan betalas till Höganäs Energi AB som ombesörjer distribution av elenergi.

Har du ett befintligt bundet avtal med annan elleverantör kan du teckna ovanstående Kullabygden-zonfripris att börja gälla från ditt bytesdatum till slutdatumet 31 December 2016 under förutsättning att du tecknar avtal senast 26 Juli 2013 och betalar medlemsavgiften till Strandbadens Byaförening. Du är då garanterad pris enligt ovan alternativ, oavsett när du har leveransstart.

Dalakraft hjälper till med elleverantörsbytet.

Vill du hoppa på avtalet senare går det bra, men då till gällande dagspris/kWh med en

viss rabatt, och du får då kontakta Hillevi Blomkvist på Dala Kraft tel. 0248/48 80 71

För er som idag har ett gällande Kullabygdenprisavtal med Dalakraft och önskar fortsätta med det nya avtalet fr.o.m.1 Januari 2014, blir ni kontaktade direkt av Dala Kraft som också sänder er det nya avtalet (som ni redan fått i brevlådan) och som skall vara ifyllt, signerat och skickat till Dala Kraft senast den 26 juli 2013.

Kom ihåg att samtidigt betala medlemsavgiften (3×100:-) för 2014-2016 till Strandbadens Byaförening, se bankgiro ovan.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till mig

Jan Jurkiewicz

Tel: 042-33 16 65

Email: jj@egecarpet.com

Strandbaden 2013.07.05

Avtalet kan läsas här.