Strand-Bulletinen 2020-06-12

Nu har även den digitala versionen av Strand-Bulletinen utkommit.
Den skickas till alla strandbadenbor som lämnat sin e-postadress, till kommunens politiker och tjänstemän samt till media.

Läs Strand-Bulletinen här >>

Lämna en kommentar