Strand-Bulletinen 2020-03-24

Solhaga med reklam1_450

Här kommer ett nytt nummer av Strand-Bulletinen – Strandbadens egen tidning – med bl a följande innehåll:

- Årsmötet framflyttat
- Vad vet du om Solhaga och Bergdahls?
- Stöd dina lokala företagare
- Beställ din egen flagga
- Tipspromenaderna har startat

Läs Strand-Bulletinen här >>

Lämna en kommentar