Öppet brev till ledamöterna
i Höganäs kommunfullmäktige

Båtuppställning Margreteberg_450

Kommunfullmäktige ska på mötet den 28 november behandla ”Utveckling av Höganäs hamnområde”. Vi (Strandbadens Byaförening) lägger oss inte i frågan om hur hamnområdet ska utvecklas.

Vi har däremot en mycket bestämd åsikt om följdfrågan gällande uppställningsplats för båtar.

Läs brevet här:
Båtuppställning på Margreteberg >>

Lämna en kommentar