Kretsloppsvillor istället för tomater?

Någon gigantisk tomatodling intill Dannevangsområdet i Strandbaden lär det inte bli i rappet. Det var för ett år sen som planerna på att bygga upp ett 13 hektar stort och åtta meter högt växthus på jordbruksmark kom i dagen med starka protester som följd. Markägaren Jan-Eric Cronberg kan tänka sig en ekoby på marken istället, rapporterar Helsingborgs Dagblad.

Läs mer >>

Lämna en kommentar