Byaföreningen protesterar mot nya väg 111

Höganäs kommun har presenterat en översiktsplan för kommunen som ska vara vägledande fram till år 2030, ÖP 2030Styrelsen i Strandbadens Byaförening har i en skarpt formulerad skrivelse protesterat mot nya väg 111 och kommunens hantering som den presenteras i översiktsplanen.
Läs skrivelsen här >>

Lämna en kommentar