Fibergruppens rekommendationer

Strandbadens fibergrupp är en arbetsgrupp som under våren/sommaren diskuterat hur vi i området på bästa sätt kan få ett bra utnyttjande av fibern och hur vi kan välja leverantörer som levererar alla de tre tjänsterna internet, telefoni och TV. Våra rekommendationer kan vara ett stöd när du ska beställa dina tjänster.

Fiberrekommendationer >>

Lämna en kommentar