Strandbladet 1/2011 ute nu!

Sommarnumret 2011 av Strandbladet blev färdigutdelad på hela orten strax före midsommar som planerat och finns även tillgänglig här som digital version (PDF).  Trevlig läsning!

Lämna en kommentar