Gemensam upphandling av elhandelsavtal – förhandling pågår!

Majoriteten av Kullabygdens byaföreningar arbetar för en gemensam
upphandling av nytt elhandelsavtal.

Det nuvarande elhandelsavtalet med Öresundskraft löper ut den 31 december 2010.

Om gemensamt elhandelsavtal upphandlas med avtalsstart den 1 januari 2011 kommer medlemmar i Strandbadens byaförening erbjudas att teckna ett elhandelsavtal enligt avtalade upphandlingsvillkor.

Erbjudandet kommer i så fall att distribueras till alla hushåll i Strandbaden under september 2010.

Bli medlem i Strandbadens byaförening!

Lämna en kommentar