ÄNTLIGEN STRANDBADEN!

Med anledning av Strandbadens Byaförenings ansökan till Höganäs kommun om att byta postort från Höganäs/ Nyhamnsläge till Strandbaden har Posten Meddelande AB beslutat att tillstyrka framställningen om byte av postortsnamn till Strandbaden.

Förhandsinformation från Posten Meddelande AB till berörda hushåll går ut i september 2010, detaljerad information går ut under mitten av januari 2011 och ändringen träder ikraft den 7 mars 2011.

Bakgrund till beslut:

Postadressen är till för att människor och maskiner på ett effektivt och ekonomiskt sätt ska kunna sortera och distribuera försändelser till rätt brevbärarkontor och sedan delas ut till mottagaren. Postnummersystemet har som enda syfte att underlätta och säkerställa sortering och distribution av postförsändelser vilket också anges i §3a postlagen (1993:1684).

Lämna en kommentar