50-dagen i Strandbaden – Aktion för säkrare trafik


Ordförande Karl Axel Barkentin tillsammans med Ulf Molin (C)

Byföreningens ordförande Karl-Axel Barkentin och Ulf Molin (C) förevisar skylten

Poliser av papp och en blinkande elektronisk skylt. Det var medlen som Strandbadens byaförening använde under 50-dagen den 29 augusti för att uppmärksamma fortkörning och föreningens kamp för bättre trafiksäkerhet.

Föreningen i allmänhet och Trafikgruppen inom föreningen i synnerhet har drivit frågan i många år. MEN det händer för lite. Vi vill få upp det här på politikernas dagordning så att det i stället händer nu, säger Eva Sture, ordförande i byaföreningens trafikgrupp till HD.

Läs hela artikeln här: HD

Aktionen uppmärksammades även av Expressen/Kvällsposten

Nio av tio kör för fort genom Strandbaden, säger Eva Sture, ordförande i byaföreningens trafikgrupp. Byaföreningens mål är en förbifart runt samhället, men enligt Trafikverkets planer kan det inte bli verklighet förrän år 2035. Med tanke på att trafiken ökar hela tiden måste förbifarten byggas betydligt snabbare.

Läs hela artikeln här: Kvällsposten

Lämna en kommentar